Parduotuvės Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos bei atsakomybė Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt. Pirkdamas prekes šioje el. parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti taisykles atsižvelgiant į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pakeitimus informuojamas pranešimu el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui, įsigyjant prekes el. parduotuvėje prekes, taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo metu.

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt suformuoja prekių krepšelį, nurodo kontaktinius duomenis, pasirenka prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdus ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

2.2. Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės www.voveressiulai.lt duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai šių Taisyklių skiltyje „Prekių grąžinimas ir keitimas“ nurodyta tvarka.

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą per 2 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes Vilniaus mieste ir sumokėti už jas grynaisiais atsiėmimo metu) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis www.voveressiulai.lt el. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, taip pat kitų sąlygų, nurodytų el. parduotuvėje ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės www.voveressiulai.lt darbą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo - el. parduotuvės www.voveressiulai.lt - darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve www.voveressiulai.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis neatsiskaito už prekes per 2 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo dienos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka galimybę pačiam atsiimti prekes Vilniaus mieste ir sumokėti už jas grynaisiais atsiėmimo metu).

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.voveressiulai.lt teikiamomis paslaugomis, tačiau nesuteikia garantijų, kad el. parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavime nebus klaidų.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registruojanti el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt

6.3. Pirkėjui pasinaudojus teise grąžinti prekes Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

7.1. Pirkėjas gali įsigyti prekes el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę.

7.2. Prekių kainos el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt ir su užsakymu susijusiuose dokumentuose nurodomos eurais.

7.3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.3.1. Banko pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimui reikalinga informacija bus atsiųsta į elektroninį paštą baigus užsakymo formavimą.

7.3.2. Grynaisiais prekių atsiėmimo metu. Pirkėjui pasirinkus šį apmokėjimo būdą Pardavėjas susisieks su juo tą pačią arba sekančią darbo dieną ir suderins prekių atsiėmimo laiką ir vietą ( šis atsiskaitymo būdas galimas tik Vilniaus mieste).

7.4. Užsakymas suformuojamas ir prekių  pristatymo terminai pradedami skaičiuoti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą per šiose Taisyklėse nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Vilniaus mieste ir apmokėjimą grynaisiais pinigais atsiėmimo metu).

7.5. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Informacija apie galimus prekių pristatymo būdus ir jų kainas yra pateikiama el. parduotuvės www.voveressiulai.lt skiltyje "Pristatymas". Prekės pristatymo kaina yra įskaičiuojama į bendrą užsakymo kainą. Jeigu yra skirtumas tarp šiose Taisyklėse ir skiltyje "Pristatymas" skelbiamos informacijos, galiojančia laikoma informacija, pateikta skiltyje "Pristatymas".

8.2. Įsigyjant prekių už 29€ ir daugiau, prekės Pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje yra pristatomos nemokamai.

8.3. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių pristatymo būdų:

8.3.1. AB „Lietuvos paštu“ registruota siunta. Pristatymo kaina 1.45€.

8.3.2. Atsiėmimas atvykus (tik Vilniuje). Pasirinkus šį pristatymo būdą Pardavėjas susisiekia su Pirkėju tą pačią arba sekančią darbo dieną ir suderina prekių atsiėmimo vietą bei laiką.

8.3.3. Prekės į užsienį siunčiamos registruotu paštu per AB" Lietuvos paštas". Siuntimo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir yra apskaičiuojama pagal AB "Lietuvos paštas" pateikiamus tarifus.

8.3.4. Esant Pirkėjo pageidavimui galimi ir kiti siuntimo būdai. Kaina kiekvienu atveju derinama individualiai.

8.4. Už nurodyto pristatymo adreso tikslumą atsako Pirkėjas.

8.5. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą per AB "Lietuvos paštas", įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.6. Prekės Pirkėjui yra išsiunčiamos per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Tiksli prekių išsiuntimo data ir prekių siuntos numeris išsiunčiamas Pirkėjui el. paštu jo pateiktu elektroninio pašto adresu

8.7. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės yra perduotos Pirkėjui nepriklausomai nuo to, ar tas prekes faktiškai priėmė pats pirkėjas ar kitas asmuo, pasirašęs ant prekių pristatymo dokumento. Jei pirkėjo nurodytu adresu pašto darbuotojas neranda prekes priimti galinčio asmens, prekės yra paliekamos atitinkamame Lietuvos pašto skyriuje, apie tai informuojant Pirkėją. Iš nurodyto pašto skyriaus Pirkėjas įsipareigoja pats atsiimti prekes AB "Lietuvos pašto" nustatyta tvarka ir terminais.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo nurodyto netinkamo, klaidingo pristatymo adreso arba dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

9. Prekių kokybė, garantijos

9.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi konkrečios prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių.

9.3. Prekė nėra laikoma nekokybiška dėl tikros prekės ir el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt patalpintos prekės nuotraukos spalvinių skirtumų, atsiradusių prekę fotografuojant.

 

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Parduotos prekės keičiamos / grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Pirkėjas gali grąžinti / keisti prekes per 12 mėnesių nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas el. parduotuvės www.voveressiulai.lt grąžinimo formą.

10.3. Pirkėjas prekes gali grąžinti dėl bet kokios priežasties, jeigu prekė (-s)

10.3.1. nėra sugadinta Pirkėjo

10.3.2. nebuvo naudojama (-os)

10.3.3. nėra praradusi (-ios) savo prekinės išvaizdos bei savybių

10.3.4. etiketės nebuvo nuplėštos ar kitaip pažeistos

10.3.5. originali prekės pakuotė nėra pažeista

10.4. Grąžinant prekę būtina pateikti užsakymo numerį.

10.5. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjui grąžinama visa faktiškai už prekes sumokėta suma.

10.6. Grąžinant / keičiant kokybiškas prekes visos su tuo susijusios tiesioginės išlaidos tenka Pirkėjui.

10.6. Grąžinant / keičiant gautą ne tą arba nekokybišką prekę visos išlaidos tenka Pardavėjui.

10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų / keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo / keitimo tvarkos.

 

11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.voveressiulai.lt

11.3. Užsiregistravęs el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. Rinkodara ir informacija

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt įvairias akcijas.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.

12.3. Pardavėjas visus informacinius ir veiklos vykdymui būtinus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonu ir el. pašto adresu.

12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ir kt. pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Vartotojas, prieš įsigydamas prekes, pateikia el. parduotuvėje www.voveressiulai.lt prašomus asmens duomenis, reikalingus užsakymo įvykdymui.

13.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

13.3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo identifikavimui užsakant prekes bei jų pristatymui.

13.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas.

13.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

13.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie el. parduotuvės www.voveressiulai.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

 

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.